Công trình: CT4-ĐN3 khu đô thị mới Mỹ Đình

Thời gian thực hiện : năm 2004-2005

Nội dung: Thi công hạng mục điện, nước

Giá trị hợp đồng: 2.076.323.000 VND

Chủ đầu tư: Tổng công ty Xây dựng Hà Nội

Chi tiết liên hệ: Số 57 - Quang Trung - Q. Hai Bà Trưng - T.P Hà Nội