Danh hiệu đạt được

CÁC DANH HIỆU CAO QUÝ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC PHONG TẶNG
-----------------------------------------------------------------------

awards1

Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu
ANH HÙNG LAO ĐỘNG
thời kỳ đổi mới cho Công ty kính Đáp Cầu

 

awards2

Ảnh đồng chí
NÔNG ĐỨC MẠNH
thăm Công ty kính Đáp Cầu

 

awards3

Ảnh đồng chí ĐỖ MƯỜI
thăm Công ty kính Đáp Cầu

 

awards4

Ảnh đồng chí
VÕ VĂN KIỆT
thăm Công ty kính Đáp Cầu

 

awards5

Ảnh đồng chí
TRẦN ĐỨC LƯƠNG
thăm Công ty kính Đáp Cầu

 

awards6

Ảnh đồng chí
NGUYỄN TẤN DŨNG
thăm Công ty kính Đáp Cầu