QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2024

Thứ hai, 17 Tháng 6 2024 14:30

CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC 2024

FILE ĐÍNH KÈM:

1.Công bố hợp đồng kiểm toán(ký).pdf

2.Hợp đồng kiểm toán 2024(ký).pdf

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Thứ ba, 14 Tháng 5 2024 02:25

CÔNG TY TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ 12, ngày 13/05/2024)

1. Giấy Đăng ký kinh doanh.pdf

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC BỐ TRÍ LẠI NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CP KÍNH ĐÁP CẦU

Thứ bảy, 27 Tháng 4 2024 14:45

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC BỐ TRÍ LẠI NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CP KÍNH ĐÁP CẦU

FILE ĐÍNH KÈM:

1.Nghị quyết HĐQT về việc bố trí lại nhân sự tại Công ty CP Kính Đáp Cầu(ký).pdf

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thứ bảy, 27 Tháng 4 2024 04:32

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Công ty cổ phần Kính Đáp Cầu tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2024. Đại hội diễn ra từ 9h đến 11h30 ngày 26/04/2024.Đại hội được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung theo thẩm quyền: (File đính kèm).

1.Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024(ký).pdf

2.Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024(ký).pdf

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thứ tư, 03 Tháng 4 2024 08:14

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

FILE ĐÍNH KÈM:

1.Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024(ký).pdf

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC BỐ TRÍ LẠI NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH MTV LẮP DỰNG KÍNH VIGLACERA

Thứ tư, 27 Tháng 3 2024 10:22

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC BỐ TRÍ LẠI NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH MTV LẮP DỰNG KÍNH VIGLACERA

FILE ĐÍNH KÈM:

Nghị quyết HĐQT về việc bố trí lại nhân sự tại cty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera(ký).pdf

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TIẾP NHẬN VÀ BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Thứ sáu, 15 Tháng 3 2024 10:52

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TIẾP NHẬN VÀ BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

FILE ĐÍNH KÈM:

1.Nghị quyết HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty(ký).pdf

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thứ tư, 13 Tháng 3 2024 10:02

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

FILE ĐÍNH KÈM:

1.Bao cao thuong nien 2023(kys).pdf

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thứ ba, 12 Tháng 3 2024 03:39

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

FILE ĐÍNH KÈM:

1. Thông báo chốt danh sách cổ đông(ký).pdf

Trang 1 / 11