QUAN HỆ CỔ ĐÔNG

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thứ tư, 03 Tháng 4 2024 08:14

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

FILE ĐÍNH KÈM:

1.Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024(ký).pdf

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC BỐ TRÍ LẠI NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH MTV LẮP DỰNG KÍNH VIGLACERA

Thứ tư, 27 Tháng 3 2024 10:22

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC BỐ TRÍ LẠI NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH MTV LẮP DỰNG KÍNH VIGLACERA

FILE ĐÍNH KÈM:

Nghị quyết HĐQT về việc bố trí lại nhân sự tại cty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera(ký).pdf

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TIẾP NHẬN VÀ BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Thứ sáu, 15 Tháng 3 2024 10:52

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TIẾP NHẬN VÀ BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

FILE ĐÍNH KÈM:

1.Nghị quyết HĐQT về việc tiếp nhận và bổ nhiệm Chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty(ký).pdf

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thứ tư, 13 Tháng 3 2024 10:02

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

FILE ĐÍNH KÈM:

1.Bao cao thuong nien 2023(kys).pdf

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thứ ba, 12 Tháng 3 2024 03:39

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

FILE ĐÍNH KÈM:

1. Thông báo chốt danh sách cổ đông(ký).pdf

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Thứ bảy, 02 Tháng 3 2024 10:10

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

FILE ĐÍNH KÈM:

1.BCTC rieng 2023(ky).pdf

2.BCTC hop nhat 2023(ky).pdf

3.giải trình BCTC năm 2023(ký).pdf

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

Thứ hai, 29 Tháng 1 2024 10:49

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

FILE ĐÍNH KÈM:

Bao cao quan tri 2023(ky).pdf

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2023

Chủ nhật, 28 Tháng 1 2024 08:51

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2023

FILE ĐÍNH KÈM:

1. BCTC Q4.23 rieng(ky).pdf

2.BCTC Q4.23 hop nhat (ky).pdf

3. Giai trinh BCTC Q4.23(ky).pdf

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CTY

Thứ tư, 10 Tháng 1 2024 07:35

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

FILE ĐÍNH KEM:

1.Nghị quyết phân công nhiệm vụ.pdf

Trang 1 / 10