Chứng chỉ chứng nhận

  • Hàng Việt Nam chất lượng cao 2014.
  • Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008
  • Kính nổi tôi nhiệt an toàn phù hợp TCVN7455:2004
  • Kính dán an toàn phù hợp TCVN 7364 – 2 : 2004 .
  • Kính hộp phù hợp TCVN 8260:2009.
  • Kính cán vân hoa phù hợp TCVN 7527:2005 .

Hàng Việt Nam chất lượng cao 2014.

HVNCLC

Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008

TCVN 9001 2008

 TCVN 9001 2008 TA

Sản phẩm kính nổi tôi nhiệt an toàn 

TCVN 7455 2013 Kinh toi va kinh hoa

 

TCVN 7455 2013 Kinh toi VA kinh hoa TA

Sản phẩm kính dán an toàn nhiều lớp

 

TCVN 7364 2 2004 Kinh dan

 TCVN 7364 2 2004 Kinh dan TA

Sản phẩm kính hộp.

Kinh hop va kinh phan quang

 

Kinh hop va kinh phan quang TA

Sản phẩm kính cán vân hoa

TCVN 7525 2005

 

TCVN 7525 2005 TA 

Safety tempered glass of 4mm, 6mm, 10mm in conformity with British Standards BS 6206:1981

certificates5

 

Kính nổi tôi nhiệt an toàn với chiều dày 4mm, 6mm, 10mm phù hợp Tiêu chuẩn Anh BS 6206:1981

certificates6