Công trình: Lắp dựng vách nhôm kính chung cư Samsung

Thời gian thực hiện : năm 2009-2010

Nội dung: Thi công lắp dựng vách nhôm kính

Giá trị hợp đồng : 1.200.000.700 VND

Chủ đầu tư: Công ty xây dựng Viglacera

Chi tiết liên hệ: Khu đô thị Yên Phong, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh