Công trình: Ritz Carlton Hotel & Apartment – Dubai, U.A.E

Thời gian thực hiện : năm 2008

Nội dung : Cung cấp và lắp đặt vách gương kính nôi thất

Giá trị hợp đồng : 1.175.000 USD

Chủ đầu tư: Union Properties

Chi tiết liên hệ: P.O.BOX 24649, Dubai, UAE