Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

Chủ nhật, 06 Tháng 8 2023 17:17

BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2023

FILE ĐÍNH KÈM

bctc rieng 30.6.23(kys).pdf

BCTC HN 30.06.23(kys).pdf

cong van giai trinh 30.6.23(kys).pdf