BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2023

Chủ nhật, 28 Tháng 1 2024 08:51

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2023

FILE ĐÍNH KÈM:

1. BCTC Q4.23 rieng(ky).pdf

2.BCTC Q4.23 hop nhat (ky).pdf

3. Giai trinh BCTC Q4.23(ky).pdf