BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2023

Thứ ba, 25 Tháng 4 2023 02:13

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2023

FILE ĐÍNH KÈM

1. BCTC hợp nhất q1.2023(ký).pdf

2.BCTC rieng Q1.2023(KY).pdf

3.giải trình UBCk Q1.2023(ký).pdf