BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2018

Thứ sáu, 18 Tháng 1 2019 09:45

Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu công bố Báo cáo tài chính quý IV năm 2018:

Báo cáo tài chính riêng quý IV.2018.pdf

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV.2018.pdf