NGHỊ QUYẾT HĐQT THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI , CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHẦN VỐN VÀ THAM GIA HĐTV TẠI CÔNG TY TNHH MTV LẮP DỰNG KÍNH VIGLACERA

Thứ năm, 12 Tháng 10 2023 10:21

NGHỊ QUYẾT HĐQT 

Thông qua việc thay đổi, cử người đại diện phần vốn và tham gia HĐTV tại Công ty TNHH MTV Lắp dựng Kính Viglacera

FILE KÈM THEO:

Nghị quyết cử người đại diện vốn cty con(ký).pdf