NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC BỐ TRÍ LẠI NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CP KÍNH ĐÁP CẦU

Thứ bảy, 27 Tháng 4 2024 14:45

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC BỐ TRÍ LẠI NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CP KÍNH ĐÁP CẦU

FILE ĐÍNH KÈM:

1.Nghị quyết HĐQT về việc bố trí lại nhân sự tại Công ty CP Kính Đáp Cầu(ký).pdf