NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC BỐ TRÍ LẠI NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH MTV LẮP DỰNG KÍNH VIGLACERA

Thứ tư, 27 Tháng 3 2024 10:22

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC BỐ TRÍ LẠI NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH MTV LẮP DỰNG KÍNH VIGLACERA

FILE ĐÍNH KÈM:

Nghị quyết HĐQT về việc bố trí lại nhân sự tại cty TNHH MTV lắp dựng kính Viglacera(ký).pdf