NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thứ tư, 03 Tháng 4 2024 08:14

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

FILE ĐÍNH KÈM:

1.Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024(ký).pdf