THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thứ ba, 12 Tháng 3 2024 03:39

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2024

FILE ĐÍNH KÈM:

1. Thông báo chốt danh sách cổ đông(ký).pdf