Tin hoạt động công ty

Công ty cổ phần kính Viglaccera Đáp Cầu tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Thứ bảy, 09 Tháng 8 2014 09:30

Ngày 07/08/2014, Công ty Cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2014. Công ty đã báo cáo trước đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2014.

Thông báo: Chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

Thứ hai, 04 Tháng 8 2014 09:26

Nội dung đang cập nhật...

Thông báo v/v "Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Thứ năm, 24 Tháng 7 2014 09:22

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu trân trọng kính mời ông (bà) là cổ đông Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Viglacera Đáp Cầu, 18 năm xây dựng và trưởng thành

Thứ bảy, 08 Tháng 11 2008 09:07

Nhân kỷ niệm 18 năm ngày xuất xưởng mét vuông kính đầu tiên ( 17/4/1990 - 17/4/2008), Công ty cổ phần Kính Viglacera Đáp Cầu đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, văn hoá thể thao.

Trang 5 / 5