Tin hoạt động công ty

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ IV NĂM 2018

Thứ sáu, 18 Tháng 1 2019 09:45

Công ty cổ phần kính Viglacera Đáp Cầu công bố Báo cáo tài chính quý IV năm 2018:

Báo cáo tài chính riêng quý IV.2018.pdf

Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV.2018.pdf

ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Thứ ba, 22 Tháng 5 2018 02:54

ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH VIGLACERA ĐÁP CẦU

LINK DOWNLOAD: ĐIỀU LỆQUY CHẾ QUẢN TRỊ

Trang 8 / 12